lekar sala

Pro léka?e Boj s nemocí

Spolupracujeme s Vámi na novych mo?nostech.

Informace pro léka?e

Chcete-li získat informace o dostupnych produktech a lé?ebnych postupech firmy Medtronic, p?ejděte na p?íslu?nou sekci na serveru Medtronic.com. P?íslu?né informace jsou ulo?eny tamté? a jsou dostupné pouze v anglickém jazyce. Pokud hledáte ?eské p?íru?ky a manuály k produkt?m, nav?tivte stránky manuals.medtronic.com.

Také nás m??ete kontaktovat na:

Medtronic Czechia s.r.o.
Prosek Point, Budova B, 6. patro
Prosecká 852/66
190 00 Praha 9
Tel: +420 233 059 111
Fax: +420 233 059 999

medtronic.czechia@medtronic.com