Pacienti

INFORMACE PRO PACIENTY

Na?e inovace v loňském roce pozitivně změnily ?ivoty více ne? 10 milion? lidí na celém světe.

ZíSKEJTE VěDOMOSTI. POROZUMěTE SVéMU ZDRAVOTNíMU STAVU.

Získání informací o va?em zdraví je první krok k získání správné pé?e.

ZJISTěTE SV?J ZDRAVOTNí STAV

ZíSKEJTE INFORMACE O MO?NOSTECH Lé?BY

Zjistěte, co m??ete o?ekávat od lé?ení a lé?ebnych postup? spole?nosti Medtronic – a co bude následovat.

ZVOLTE MO?NOSTI